У світі стрімкого розвитку технологій, великих обсягів даних та їх стрімкого оновлення онлайн облік стає новим стандартом ефективного ведення бізнесу. Попри те, що програмне забезпечення для настільних ПК традиційно широко використовується, компанії все частіше переходять на хмару. Головною перевагою такого підходу є можливість гнучкішого та водночас комплексного керування різними аспектами бізнес-діяльності з будь-якого місця та на будь-якому пристрої.

Хмарні та настільні програмні продукти допомагають компаніям керувати основними процесами. Але існують ключові відмінності між хмарним і настільним програмним забезпеченням, і ці відмінності мають великі наслідки для бізнесу. Вони варіюються від можливостей віддаленого доступу, адміністрування та безпеки до фінансової звітності, відповідності та підтримки складніших бізнес-структур.

 

Головні особливості обліку в хмарі

Хмарне програмне забезпечення розміщується постачальником онлайн, а компанії отримують доступ до нього та своїх даних через інтернет за допомогою браузера. Їм не потрібно купувати, встановлювати та керувати застосунками на власних комп’ютерах. Натомість вони платять за використання програмного забезпечення на основі передплати.

Ключові переваги хмарного ПЗ для обліку включають можливість доступу до фінансових даних із будь-якого місця, використовуючи відповідний пристрій, а також автоматичне резервне копіювання даних. Хмарні системи легше інтегруються з іншими бізнес-застосунками. Це забезпечує перегляд інформації в реальному часі щодо бізнес-операцій, зокрема ланцюг постачання, запаси та виробництво, що сприяє швидшому та обґрунтованому прийняттю рішень.

 

Настільне програмне забезпечення – традиційний підхід до обліку

Такі рішення дозволяють зберігати дані на настільному чи портативному комп’ютері. Зазвичай компаніям доводиться заздалегідь купувати ліцензію на програмне забезпечення та платити за продовження терміну його дії. Їм потрібно вручну встановити застосунок та створити резервну копію даних компанії. Фахівці можуть отримати доступ до потрібної інформації лише з комп’ютера, на якому встановлено програмне забезпечення, тому їм необхідно мати відповідний пристрій із собою, щоб отримати доступ до системи з дому чи під час подорожі.

Програми для обліку, що призначені для настільних комп’ютерів, виконують основні функції, але не надають можливостей, які необхідні багатьом компаніям. Наприклад, може бути важко керувати контролем версій серед великих команд. Обмеження можливостей часто змушує фахівців вручну експортувати дані в електронні таблиці для аналізу. Це відбувається повільно та з ризиком помилок, а також заважає компанії швидко реагувати на зміни в бізнес-умовах.

Онлайн-облік – майбутнє, що вже наступило

Компанії переходять від настільного обліку до хмарного з багатьох причин, у тому числі через глобальне перенесення місця роботи співробітників з офісу додому та гібридного формату праці. Гнучкі можливості звітування та інформаційні панелі автоматично надають відомості про важливі фінансові показники в режимі реального часу, усуваючи складні та схильні до помилок процеси ручного звітування. Крім беззаперечних переваг, що властиві онлайн-системам, таких як доступ до інформації в режимі реального часу, провідне хмарне програмне забезпечення для обліку пропонує комплексні функції та більшу гнучкість, ніж настільний облік. Тому воно може краще задовольняти дедалі складніші потреби підприємств, що розвиваються.